Etyczna Firma

Działamy odpowiedzialnie

W swoich wszystkich działaniach Soonly stosuje Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Jest to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym i będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Z Zasadami Dobrych Praktyk można zapoznać się tutaj

Podlegamy regularnym audytom

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF.

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.