Nasza polityka prywatności

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 1 poniżej.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?
Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio, korzystasz z naszych produktów, usług lub strony internetowej, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdy otrzymujemy dane osobowe od osób trzecich. Więcej informacji znajdziesz w pkt 2 poniżej.

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?
Zbieramy takie dane osobowe jak Twój adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Więcej informacji znajdziesz w pkt 3 poniżej.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?
Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług, gdy jest to konieczne dla tworzenia nowych usług, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji znajdziesz w pkt 4 poniżej.

JAKIE  PRZYSŁUGUJĄ    MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania  i wykorzystania niektórych danych. Więcej informacji znajdziesz w pkt 5 poniżej.

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?


W naszych procesach na stronie soonly.pl nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
CZY NAGRYWANE SĄ MOJE ROZMOWY ORAZ DLACZEGO?
Nagrywamy wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące dla celów dowodowych oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi klienta. Więcej informacji znajdziesz w pkt 6 poniżej.

Nasza polityka prywatności
Soonly Finance sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność i zapewnia ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem. Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest jednym z naszych najważniejszych celów.
Nasza Polityka prywatności wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, które możemy o Tobie zbierać.  Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, aby umożliwić Ci zrozumienie co się dzieje kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji.
Zamieszczamy również informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszych stronach internetowych, w miejscach gdzie wydaje się to zasadne, w formie krótkich opisów lub odrębnych informacji dotyczących określonych funkcjonalności (np. o preferencjach marketingowych), prosimy zapoznaj się z tymi informacjami jako uzupełniającymi Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli okaże się to potrzebne, możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności, dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności na naszej stronie internetowej.

1. DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług dostępu do treści.
Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy:

 • jest to niezbędne w celu wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów (w ograniczonym zakresie również uzasadnionych interesów podmiotów trzecich), w tym w związku z:
 • utrzymywaniem Twoich danych osobowych w naszych systemach, w których przetwarzamy dane,
 • kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach w produktach lub usługach,
 • doskonaleniem naszych produktów i usług poprzez identyfikację potrzeb klientów i rozwijanie nowych rozwiązań,
 • testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii,
 • realizacją i usprawnianiem działań w zakresie marketingu bezpośredniego;
 • administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych oraz ich zabezpieczeniem,
 • analizą i usprawnianiem procesu korzystania ze stron, aby zapewnić, że treść tych stron jest prezentowana na Twoim komputerze w najbardziej efektywny sposób,
 • Mamy Twoją zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?


Zbieramy informacje na trzy sposoby:

 • kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze wnioski (w tym u naszych partnerów i agentów), na naszych stronach internetowych, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie lub z pośrednictwem jakichkolwiek innych środków lub usług,
 • automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej oraz
 • kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład naszych partnerów.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii. Jednak nie we wszystkich ww. przypadkach zebrane informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.


3. JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?


W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe. W tej sekcji opisano najbardziej typowe przykłady. Pamiętaj proszę, że nie wszystkie wymienione informacje są zawsze gromadzone, a poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.


Informacje, które nam przekazujesz
Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

 • Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, wypełniasz wszelkie formularze lub przekazujesz je w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez nas.
 • Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszych usług.
 • Kiedy uczestniczysz w grupach dyskusyjnych, wpisujesz komentarze na naszym blogu lub używasz innych mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, kiedy uczestniczysz w promocjach lub badaniach ankietowych, innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lub mediów społecznościowych.
 • Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badania ankietowego, w tym u naszych partnerów oraz w mediach społecznościowych.
 • Jeżeli, z jakiegokolwiek innego powodu, komunikujesz się z nami za pomocą  ww. metod.

Informacje, które możesz nam przekazywać obejmują:

 • Dane identyfikacyjne: Twoje imię i nazwisko,
 • Dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu, nagranie głosu (rozmowy przychodzące i wychodzące),
 • wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać.

Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny.
W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystania  z naszych aplikacji mobilnych, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

 • Informacje techniczne, w tym informacje o Twoim urządzeniu, informacje związane z Twoją siecią i oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;
 • Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub których szukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie  (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy  z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się  z naszym biurem obsługi klienta.


Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.
Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład naszych partnerów. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedy jest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje o Tobie:

 • od partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy w zakresie konkursów, promocji lub badań ankietowych, w których uczestniczysz;
 • od partnerów biznesowych działających w obszarze usług technicznych, identyfikacyjnych, płatniczych i dostaw, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców usług wyszukiwania informacji w trakcie świadczenia nam przez nich usług;
 • w jakimkolwiek innym przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych  w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych.


4. CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?


Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych celów, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub regulacjami prawnymi.
Przekazujemy Twoje dane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych. Przekazujemy Twoje dane również innym wybranym osobom trzecim, które:

 • pomagają nam we wspieraniu, administrowaniu i zarządzaniu naszą działalnością, na przykład poprzez analizę danych i opracowywanie strategii;
 • pomagają nam w naszej działalności gospodarczej, na przykład w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, wykrywania nadużyć,
 • dostarczają narzędzia analityczne do wykorzystania w naszych usługach,
 • dostarczają wsparcia w działaniach marketingowych np. poprzez dostosowywanie komunikacji do poszczególnych odbiorców oraz przesyłanie komunikacji marketingowej;
 • pomagają nam rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi, a także uczestniczą w oferowaniu takich produktów i usług;

W dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy ujawniać informacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinach na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji państwowych jak na przykład w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom finansowym.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować Stronę internetową i aplikacje. Takie informacje mogą być częściowo pozyskiwane i przekazywane przez pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.
W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobom trzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w odpowiednich przepisach prawa, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami, oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie.


Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”), w tym w państwach które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyć takich procesów, jak gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, zapewnianie bezpieczeństwa, cele reklamowe lub wsparcie w zakresie zapotrzebowania na usługi lub produkty.
W niektórych przypadkach możemy korzystać z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi tzw. "roboty". W tym przypadku Twój adres IP może zostać przekazany firmie Google Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danych umowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.


5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?


W zakresie danych, które przetwarzamy w naszych zbiorach masz następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.
 • prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu  o Twoją zgodę, masz prawo ją cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami na adres e-mail: kontakt@soonly.pl
 • Masz prawo żądać poprawienia danych.
 • Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych - w celu otrzymania dalszych informacji na temat proszę zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj dla UE.

Możesz również skontaktować się z nami oraz złożyć żądanie poprzez telefon lub pocztę tradycyjną korzystając z danych adresowych określonych w rozdziale 7 poniżej.
Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym lub innym okolicznościom, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych.

 • CZY ROZMOWY SĄ NAGRYWANE?

Wszystkie nasze rozmowy wychodzące i przychodzące są nagrywane w celach:

 • zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym, ich wykrywania oraz zapewniania       dowodów       w         przypadku prowadzenia postępowań przygotowawczych;
 • zbierania i przechowywania Twoich zgód i preferencji przekazywanych telefonicznie, aby zapewnić odpowiednią komunikację z Tobą i zachować dowód legalnego przetwarzania danych;
 • zapewnienia, że dostarczyliśmy Ci pełnych informacji o naszych produktach zgodnie z wymogami ustawowymi;
 • otrzymywania, rozpatrywania i odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski, skargi lub spory, które mogą się pojawić;
 • kontroli jakości i doskonalenia naszych funkcji obsługi klienta i windykacji, w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz w pełni zgodnych i etycznych praktyk windykacyjnych.

Nagrania rozmów są bezpiecznie przechowywane przez ograniczony czas w naszych systemach telefonicznych i są pobierane przez nasz personel tylko wtedy, gdy jest to wymagane do powyższych celów.

7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ?


W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt:

 • poprzez e-mail na adres: kontakt@soonly.pl.
 • listownie na adres: Soonly Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa.
 • Telefonicznie pod numerem: 660 600 700 .
 • Inspektor Ochrony Danych w Soonly Finance sp. z o.o.: Monika Niedobecka, iod@soonly.pl.

Soonly Finance sp. z o.o., adres: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, (dalej – „Soonly”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem  z niniejszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług.

8. CZY JEST COŚ JESZCZE, O CZYM MUSZĘ WIEDZIEĆ?


Nasze strony internetowe i produkty mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając lub korzystając z tych stron, podlegasz tym politykom.